Czy dostęp do informacji publicznej jest płatny? Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 801 009 725 (z tel. kom. 42 29 80 241)
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Czy dostęp do informacji publicznej jest płatny?
Czy dostęp do informacji publicznej jest płatny?
W myśl Art. 7 ust. 2 dostęp do informacji jest bezpłatny z zastrzeżeniem Art. 15., który określa , że jeżeli informacja udostępniona na wniosek o udostępnienie wskazuje że podmiot ją udostępniający będzie musiał ponieść koszt jej przekształcenia lub przeniesienia na nośnik wskazany we wniosku /art. 10. ust. 1/, - podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O fakcie zaistnienia opłaty podmiot udostępniający informację, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie musi poinformować o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawcę. W przypadku braku zmiany przez wnioskodawcę trybu udostępnienia lub zaniechanie starania się o udostępnienie – podmiot udostępniający informację do którego wpłynął wniosek realizuje udostępnienie treści informacji zgodnie z proponowaną formą przez wnioskodawcę w czasie 14 dni od daty jego złożenia.
do góry wydrukuj
KONTAKT
Nasz adres
Formularz kontaktowy
Infolinia: 801 009 725
Telefon: 42 29 80 241
Faks: 42 29 80 242
bip